torsdag 21. april 2011

Ungdommens yrskap og konsekvenser. Anmeldelse av Hett Blod


Tittel: Hett Blod
Orginal tittel: Chaleur du sang
Forfatter: Irène Némirovsky
Oversatt av: Kjell Olaf Jensen
Forlag: Arneberg 2008
ISBN: 978-82-91614-69-4
Sider: 126


HANDLINGEN I HETT BLOD:


Historien blir fortalt av Sylvestre også kalt Silvio. Det er hans betraktinger av mennesker omkring seg som utspiller seg i en liten landsby i Frankrike.

Hett Blod er i sær en beretning om utroskap, det som det lille samfunnet vet men som ikke blir fortalt. Silvio er den som står på utsiden, han har aldri giftet seg og bor i et lite hus i utkanten av landsbyen, allikevel er alltid Silvio i nærheten når ting skjer.

Når Colette, datteren til familien Érard gifter seg men etter ett års tid blir enke da hennes mann plutselig blir funnet i elven ved huset deres.

Når en og samme mann blir observert med to forskjellige kvinner som kjenner hverandre men som ikke vet hvor nærme de egentlig står hverandre.

Når Hélèn Érard, mor til Colette, ikke helt viser seg å være den trofaste og kjærlige hustruen hun viser verden.

Og når Silvio egentlig står nærmere begivenhetene enn det han gir uttrykk for.


HVA JEG MENER:

Dette er en meget godt fortalt historie og med forfatterens evne til å tolke menneskers liv og tanker gjør det til at denne lille historien på litt over 100 sider blir meget interessant lesning. Boken er meget godt skrevet og Hett blod henspeiler seg på ungdommens yrskap.

Det skal sies at boken ble skrevet før andre verdenskrig men den ble ikke utgitt før i 2007. Irène Némirovsky ble tatt til fange 13 juli 1942 og bare ved at hun brakte en mengde kladder og manuskripter i sikkerhet, papirer som kom frem fra glemselen i 2005, gjør at vi kan lese hennes historie.

2 kommentarer: